Trắc nghiệm

…….. your precious help, I wouldn’t have certainly overcome most of the

Câu Hỏi:


…….. your precious help, I wouldn’t have certainly overcome most of the practical difficulties

Bạn đang xem: …….. your precious help, I wouldn’t have certainly overcome most of the

Câu hỏi trong đề: Đề ôn luyện thi THPT Quốc gia môn Anh số 3 có đáp án


Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

– Đáp án: Without your precious help, I wouldn’t have certainly overcome most of the practical difficulties

– Dịch: Nếu không có sự giúp đỡ quý báu của bạn, chắc chắn tôi sẽ không vượt qua được hầu hết những khó khăn thực tế

-Cấu trúc:

  • If not: nếu không + clause
  • Provided: miễn là
  • Unless: nếu không + clause
  • Without: nếu không + N/ N-phrase

Tổng hợp bởi: Bài Giảng 365

Chuyên mục: Trắc nghiệm

Từ khóa tìm kiếm: …….. your precious help, I wouldn’t have certainly overcome most of the – Bài giảng 365

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!