Trắc nghiệm

Xét phản ứng trong quá trình luyện gang: Fe2O3 (r) + 3CO (kk)

Câu Hỏi:

Xét phản ứng trong quá trình luyện gang:

Fe2O3 (r) + 3CO (kk) → 2Fe (r) + 3CO2 (k); ΔH > 0

Có các biện pháp:

Tăng nhiệt đô phản ứng

Tăng áp suất chung của hệ

Giảm nhiệt độ phản ứng

Tăng áp suất CO

Trong các biện pháp trên, có bao nhiêu biện pháp làm tăng hiệu suất của phản ứng?

Bạn đang xem: Xét phản ứng trong quá trình luyện gang: Fe2O3 (r) + 3CO (kk)

Câu hỏi trong đề: Trắc nghiệm Hóa 10 bài 39: Luyện tập tốc độ phản ứng và cân bằng hóa học


Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Trong các biện pháp trên, có 2 biện pháp làm tăng hiệu suất của phản ứng

Tổng hợp bởi: Bài Giảng 365

Chuyên mục: Trắc nghiệm

Từ khóa tìm kiếm: Xét phản ứng trong quá trình luyện gang: Fe2O3 (r) + 3CO (kk) – Bài giảng 365

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!