Trắc nghiệm

Xây dựng nền văn hóa nhằm mục tiêu tất cả vì con người thể hiện tính chất nào

Câu Hỏi:

Xây dựng nền văn hóa nhằm mục tiêu tất cả vì con người thể hiện tính chất nào sau đây của văn hoá?

Bạn đang xem: Xây dựng nền văn hóa nhằm mục tiêu tất cả vì con người thể hiện tính chất nào

Câu hỏi trong đề: Trắc nghiệm GDCD 11 bài 13: Chính sách giáo dục và đào tạo, khoa học


Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Xây dựng nền văn hóa nhằm mục tiêu tất cả vì con người thể hiện tính chất tiến bộ của văn hóa

Tổng hợp bởi: Bài Giảng 365

Chuyên mục: Trắc nghiệm

Từ khóa tìm kiếm: Xây dựng nền văn hóa nhằm mục tiêu tất cả vì con người thể hiện tính chất nào – Bài giảng 365

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!