Trắc nghiệm

X, Y, Z, T, P là các dung dịch chứa các chất sau: axit glutamic, alanin,

Câu Hỏi:

X, Y, Z, T, P là các dung dịch chứa các chất sau: axit glutamic, alanin, phenylamoni clorua, lysin và amoni clorua. Thực hiện các thí nghiệm và có kết quả ghi theo bảng sau:
X, Y, Z, T, P là các dung dịch chứa các chất sau: axit glutamic, alanin, hình ảnh
Các chất X, Y, Z, T, P lần lượt là.

Bạn đang xem: X, Y, Z, T, P là các dung dịch chứa các chất sau: axit glutamic, alanin,

Câu hỏi trong đề: Đề luyện thi THPT Quốc gia môn Hóa số 17 có đáp án


Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Các chất X, Y, Z, T, P lần lượt là amoni clorua, lysin, alanin, phenylamoni clorua, axit glutamic.

Tổng hợp bởi: Bài Giảng 365

Chuyên mục: Trắc nghiệm

Từ khóa tìm kiếm: X, Y, Z, T, P là các dung dịch chứa các chất sau: axit glutamic, alanin, – Bài giảng 365

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!