Trắc nghiệm

X và Y (MX < MY) là 2 peptit mạch hở, đều tạo bởi glyxin và alanin

Câu Hỏi:

X và Y ( MX

Bạn đang xem: X và Y (MX < MY) là 2 peptit mạch hở, đều tạo bởi glyxin và alanin

Câu hỏi trong đề: Đề thi HK1 môn Hóa lớp 12 có đáp án (đề trắc nghiệm số 3)

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Phần trăm khối lượng của Y có trong T gần nhất với 18%

Quy đổi hỗn hợp T thành:

 • C2H3ON: a mol
 • CH2: b mol
 • H2O: c mol
 • (CH3COO)3C3H5: d mol

mT = 57a + 14a + 18c + 218d = 31,88

nNaOH = a + 3d = 0,44

m muối = 57a + 14b + 40a + 82.3d = 41,04

nO = a + c + 6d = 31,88.37,139%/16 = 0,74

Giải hệ trên được:

 • a = 0,2
 • b = 0,14
 • c = 0,06
 • d = 0,08


Số N = a/c = 10/3 —> X là tripeptit (0,04 mol), Y là tetrapeptit (0,02 mol)

nGly = x và nAla = y

—> nN = x + y = a = 0,2

nC = 2x + 3y = 2a + b = 0,54

—> x = 0,06 và y = 0,14

X là (Gly)u(Ala)3-u

Y là (Gly)v(Ala)4-v

—> nGly = 0,04u + 0,02v = 0,06

—> 2u + v = 3

TH1: u = 1 và v = 1

—> X là (Gly)(Ala)2 và Y là (Gly)(Ala)3

—> %Y = 18,07%

TH2: u = 0, v = 3

—> X là (Ala)3 và Y là (Gly)3(Ala)

—> %Y = 16,31%

đề trắc nghiệm hóa học 12 mới nhất

Bài tập trắc nghiệm về Este và chất béo Đúng Sai

Bài tập trắc nghiệm về Este và chất béo Đúng Sai

Trắc nghiệm lý thuyết Kim loại kiềm, Kim loại kiềm thổ, Nhôm - Phần 11

Trắc nghiệm lý thuyết Kim loại kiềm, Kim loại kiềm thổ, Nhôm – Phần 11

Trắc nghiệm lý thuyết Kim loại kiềm, Kim loại kiềm thổ, Nhôm - Phần 10

Trắc nghiệm lý thuyết Kim loại kiềm, Kim loại kiềm thổ, Nhôm – Phần 10

Trắc nghiệm lý thuyết Kim loại kiềm, Kim loại kiềm thổ, Nhôm - Phần 9

Trắc nghiệm lý thuyết Kim loại kiềm, Kim loại kiềm thổ, Nhôm – Phần 9

Trắc nghiệm lý thuyết Kim loại kiềm, Kim loại kiềm thổ, Nhôm - Phần 8

Trắc nghiệm lý thuyết Kim loại kiềm, Kim loại kiềm thổ, Nhôm – Phần 8

Trắc nghiệm lý thuyết Kim loại kiềm, Kim loại kiềm thổ, Nhôm - Phần 7

Trắc nghiệm lý thuyết Kim loại kiềm, Kim loại kiềm thổ, Nhôm – Phần 7


Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Phần trăm khối lượng của Y có trong T gần nhất với 18%

Quy đổi hỗn hợp T thành:

 • C2H3ON: a mol
 • CH2: b mol
 • H2O: c mol
 • (CH3COO)3C3H5: d mol

mT = 57a + 14a + 18c + 218d = 31,88

nNaOH = a + 3d = 0,44

m muối = 57a + 14b + 40a + 82.3d = 41,04

nO = a + c + 6d = 31,88.37,139%/16 = 0,74

Giải hệ trên được:

 • a = 0,2
 • b = 0,14
 • c = 0,06
 • d = 0,08


Số N = a/c = 10/3 —> X là tripeptit (0,04 mol), Y là tetrapeptit (0,02 mol)

nGly = x và nAla = y

—> nN = x + y = a = 0,2

nC = 2x + 3y = 2a + b = 0,54

—> x = 0,06 và y = 0,14

X là (Gly)u(Ala)3-u

Y là (Gly)v(Ala)4-v

—> nGly = 0,04u + 0,02v = 0,06

—> 2u + v = 3

TH1: u = 1 và v = 1

—> X là (Gly)(Ala)2 và Y là (Gly)(Ala)3

—> %Y = 18,07%

TH2: u = 0, v = 3

—> X là (Ala)3 và Y là (Gly)3(Ala)

—> %Y = 16,31%

Tổng hợp bởi: Bài Giảng 365

Chuyên mục: Trắc nghiệm

Từ khóa tìm kiếm: X và Y (MX < MY) là 2 peptit mạch hở, đều tạo bởi glyxin và alanin - Bài giảng 365

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!