Trắc nghiệm

X và Y là hai nguyên tố trong cùng một nhóm A và ở hai chu kì liên tiếp của bảng

Câu Hỏi:

X và Y là hai nguyên tố trong cùng một nhóm A và ở hai chu kì liên tiếp của bảng tuần hoàn. Tổng số proton trong hạt nhân của hai nguyên tử X và Y bằng 30. Cấu hình electron của X là (biết )

Bạn đang xem: X và Y là hai nguyên tố trong cùng một nhóm A và ở hai chu kì liên tiếp của bảng

Câu hỏi trong đề: Trắc nghiệm Hóa 10 Chương 2


Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

X và Y là hai nguyên tố trong cùng một nhóm A và ở hai chu kì liên tiếp của bảng tuần hoàn. Tổng số proton trong hạt nhân của hai nguyên tử X và Y bằng 30. Cấu hình electron của X là 1s22s22p63s1.

Tổng hợp bởi: Bài Giảng 365

Chuyên mục: Trắc nghiệm

Từ khóa tìm kiếm: X và Y là hai nguyên tố trong cùng một nhóm A và ở hai chu kì liên tiếp của bảng – Bài giảng 365

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!