Trắc nghiệm

X và Y là 2 nguyên tố ở 2 phân nhóm kế tiếp nhau có tổng số proton bằng 23

Câu Hỏi:

X và Y là 2 nguyên tố ở 2 phân nhóm kế tiếp nhau có tổng số proton bằng 23 $(ZX

Bạn đang xem: X và Y là 2 nguyên tố ở 2 phân nhóm kế tiếp nhau có tổng số proton bằng 23

Câu hỏi trong đề: Trắc nghiệm Hóa 10 Chương 2

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

X và Y là 2 nguyên tố ở 2 phân nhóm kế tiếp nhau có tổng số proton bằng 23 $(ZX
X và Y là 2 nguyên tố ở 2 phân nhóm kế tiếp nhau

đề trắc nghiệm hóa học 10 mới nhất

Trắc nghiệm Hóa 10 chương 7: Ôn tập cân bằng hóa học

Trắc nghiệm Hóa 10 chương 7: Ôn tập cân bằng hóa học

Trắc nghiệm Hóa 10 bài 39: Luyện tập tốc độ phản ứng và cân bằng hóa học

Trắc nghiệm Hóa 10 bài 39: Luyện tập tốc độ phản ứng và cân bằng hóa học

Trắc nghiệm Hóa 10 bài 38: Cân bằng hóa học

Trắc nghiệm Hóa 10 bài 38: Cân bằng hóa học

Trắc nghiệm Hóa 10 bài 36: Tốc độ phản ứng hóa học

Trắc nghiệm Hóa 10 bài 36: Tốc độ phản ứng hóa học

Trắc nghiệm Hóa 10 bài 34: Luyện tập oxi và lưu huỳnh

Trắc nghiệm Hóa 10 bài 34: Luyện tập oxi và lưu huỳnh

Trắc nghiệm Hóa 10 bài 33 Axit sunfuric và muối sunfat

Trắc nghiệm Hóa 10 bài 33 Axit sunfuric và muối sunfat


Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

X và Y là 2 nguyên tố ở 2 phân nhóm kế tiếp nhau có tổng số proton bằng 23 $(ZX
X và Y là 2 nguyên tố ở 2 phân nhóm kế tiếp nhau

Tổng hợp bởi: Bài Giảng 365

Chuyên mục: Trắc nghiệm

Từ khóa tìm kiếm: X và Y là 2 nguyên tố ở 2 phân nhóm kế tiếp nhau có tổng số proton bằng 23 – Bài giảng 365

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!