Trắc nghiệm

X là một aminoaxit. Cứ 0,01 mol X tác dụng vừa hết 80ml dung dịch HCl 0,125M thu

Câu Hỏi:

X là một aminoaxit. Cứ 0,01 mol X tác dụng vừa hết 80ml dung dịch HCl 0,125M thu được 1,835g muối. Mặt khác 0,01 mol X tác dụng với dung dịch NaOH thì cần 25 gam dung dịch NaOH 3,2%. Vậy công thức cấu tạo của X là

Bạn đang xem: X là một aminoaxit. Cứ 0,01 mol X tác dụng vừa hết 80ml dung dịch HCl 0,125M thu

Câu hỏi trong đề: Đề thi HK1 môn Hóa lớp 12 có đáp án (Đề trắc nghiệm số 1)


Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Vậy công thức cấu tạo của X là H2NC3H5(COOH)2

nHCl = 0,08.0,125 = 0,01 mol

Ta thấy: nHCl : nX = 0,01 : 0,01 = 1 : 1 => X có 1 nhóm -NH2

+ mNaOH = 25.3,2% = 0,8 gam => nNaOH = 0,8/40 = 0,02 mol

Ta thấy: nNaOH : nX = 0,02 : 0,01 = 2 : 1 => X có 2 nhóm -COOH

+ Mặt khác, trong phản ứng của X với HCl:

BTKL: mX = 1,835 – 0,01.36,5 = 1,47 gam

=> MX = 14,7 / 0,01 = 147

Đặt công thức của X là H2N-R-(COOH)2 => 16 + R + 2.45 = 147

=> R = 41 (C3H5)

Vậy X là H2NC3H5(COOH)2.

Tổng hợp bởi: Bài Giảng 365

Chuyên mục: Trắc nghiệm

Từ khóa tìm kiếm: X là một aminoaxit. Cứ 0,01 mol X tác dụng vừa hết 80ml dung dịch HCl 0,125M thu – Bài giảng 365

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!