Trắc nghiệm

Việt Nam tích cực tham gia vào các diễn đàn và hoạt động của nhân dân thế giới

Câu Hỏi:

Việt Nam tích cực tham gia vào các diễn đàn và hoạt động của nhân dân thế giới là nội dung của

Bạn đang xem: Việt Nam tích cực tham gia vào các diễn đàn và hoạt động của nhân dân thế giới

Câu hỏi trong đề: Trắc nghiệm GDCD 11 bài 15: Chính sách đối ngoại


Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Việt Nam tích cực tham gia vào các diễn đàn và hoạt động của nhân dân thế giới là nội dung của phương hướng Phát triển công tác đối ngoại nhân dân.
Giải thích
Theo SGK GDCD 11 trang 117, Phát triển công tác đối ngoại nhân dân là một trong những phương hướng cơ bản để thược hiện chính sách đối ngoại.
Phát triển công tác đối ngoại nhân dân. Tích cực tham gia vào các diễn đàn và hoạt động của nhân dân thế giới, góp phần vào cuộc đấu tranh chung vì hòa bình, dân chủ và tiến bộ xã hội.

Tổng hợp bởi: Bài Giảng 365

Chuyên mục: Trắc nghiệm

Từ khóa tìm kiếm: Việt Nam tích cực tham gia vào các diễn đàn và hoạt động của nhân dân thế giới – Bài giảng 365

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!