Trắc nghiệm

Vì sao biển ngầm trong đoạn trích lại có tên là Lin-đen-brốc?

Câu Hỏi:

Vì sao biển ngầm trong đoạn trích lại có tên là Lin-đen-brốc?

Bạn đang xem: Vì sao biển ngầm trong đoạn trích lại có tên là Lin-đen-brốc?

Câu hỏi trong đề: Trắc nghiệm Một trăm dặm dưới mặt đất


Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Biển ngầm trong đoạn trích có tên là Lin-đen-brốc vì nó được lấy theo tên vị giáo sư đã khám phá ra nó.

Tổng hợp bởi: Bài Giảng 365

Chuyên mục: Trắc nghiệm

Từ khóa tìm kiếm: Vì sao biển ngầm trong đoạn trích lại có tên là Lin-đen-brốc? – Bài giảng 365

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!