Trắc nghiệm

Vật chất được cấu tạo bởi các nguyên tử. Nguyên tử gồm:

Câu Hỏi:

Vật chất được cấu tạo bởi các nguyên tử. Nguyên tử gồm:

Bạn đang xem: Vật chất được cấu tạo bởi các nguyên tử. Nguyên tử gồm:

Câu hỏi trong đề: Trắc nghiệm Vật lý 7 bài 18: Hai loại điện tích


Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Vật chất được cấu tạo bởi các nguyên tử. Nguyên tử gồm hạt nhân mang điện tích dương, các electron mang điện tích âm quay xung quanh hạt nhân.

Vật chất được cấu tạo bởi các nguyên tử. Nguyên tử gồm
Mô hình đơn giản của nguyên tử

Tổng hợp bởi: Bài Giảng 365

Chuyên mục: Trắc nghiệm

Từ khóa tìm kiếm: Vật chất được cấu tạo bởi các nguyên tử. Nguyên tử gồm: – Bài giảng 365

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!