Trắc nghiệm

Văn nghị luận không được trình bày dưới dạng nào ?

Câu Hỏi:

Văn nghị luận không được trình bày dưới dạng nào ?

Bạn đang xem: Văn nghị luận không được trình bày dưới dạng nào ?

Câu hỏi trong đề: Trắc nghiệm bài Tìm hiểu chung về văn nghị luận


Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Văn nghị luận không được trình bày dưới dạng:  Kể lại diễn biến sự việc
Giải thích
Văn nghị luận là văn được viết ra nhằm xác lập cho người đọc, người nghe một tư tưởng, quan điểm nào đó. Muốn thế, văn nghị luận phải có luận điểm rõ ràng, có lí lẽ, dẫn chứng thuyết phục.
Những tư tưởng, quan điểm trong bài văn nghị luận phải hướng tới giải quyết những vấn đề đặt ra trong đời sống thì mới có ý nghĩa.

Tổng hợp bởi: Bài Giảng 365

Chuyên mục: Trắc nghiệm

Từ khóa tìm kiếm: Văn nghị luận không được trình bày dưới dạng nào ? – Bài giảng 365

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!