Trắc nghiệm

Văn bản quy phạm pháp luật nào sau đây là loại văn bản luật?

Câu Hỏi:

Văn bản quy phạm pháp luật nào sau đây là loại văn bản luật?

Bạn đang xem: Văn bản quy phạm pháp luật nào sau đây là loại văn bản luật?

Câu hỏi trong đề: Bộ câu hỏi trắc nghiệm Pháp luật đại cương số 2


Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Tổng hợp bởi: Bài Giảng 365

Chuyên mục: Trắc nghiệm

Từ khóa tìm kiếm: Văn bản quy phạm pháp luật nào sau đây là loại văn bản luật? – Bài giảng 365

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!