Trắc nghiệm

Văn bản Mùa xuân của tôi được viết trong hoàn cảnh nào?

Câu Hỏi:

Văn bản Mùa xuân của tôi được viết trong hoàn cảnh nào?

Bạn đang xem: Văn bản Mùa xuân của tôi được viết trong hoàn cảnh nào?

Câu hỏi trong đề: Trắc nghiệm bài Mùa xuân của tôi


Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Văn bản Mùa xuân của tôi được viết trong hoàn cảnh: đất nước chia cắt, tác giả ở miền Nam nhớ và hoài vọng về mùa xuân ở miền Bắc

Tổng hợp bởi: Bài Giảng 365

Chuyên mục: Trắc nghiệm

Từ khóa tìm kiếm: Văn bản Mùa xuân của tôi được viết trong hoàn cảnh nào? – Bài giảng 365

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!