Trắc nghiệm

Tục ngữ: “Cây ngay không sợ chết đứng” nói về đức tính gì ?

Câu Hỏi:

Tục ngữ: “Cây ngay không sợ chết đứng” nói về đức tính gì ?

Bạn đang xem: Tục ngữ: “Cây ngay không sợ chết đứng” nói về đức tính gì ?

Câu hỏi trong đề: Trắc nghiệm GDCD 7 bài 2 Trung thực


Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Tục ngữ: “Cây ngay không sợ chết đứng” nói về đức tính trung thực

Tổng hợp bởi: Bài Giảng 365

Chuyên mục: Trắc nghiệm

Từ khóa tìm kiếm: Tục ngữ: “Cây ngay không sợ chết đứng” nói về đức tính gì ? – Bài giảng 365

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!