Trắc nghiệm

Từ nhóm nào sau đâu được dùng theo nghĩa chuyển?

Câu Hỏi:

Từ “nhóm” nào sau đâu được dùng theo nghĩa chuyển?

Bạn đang xem: Từ nhóm nào sau đâu được dùng theo nghĩa chuyển?

Câu hỏi trong đề: Trắc nghiệm bài Bếp lửa


Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Từ “nhóm” được dùng theo nghĩa chuyển là: Nhóm niềm yêu thương khoai sắn ngọt bùi.

Tổng hợp bởi: Bài Giảng 365

Chuyên mục: Trắc nghiệm

Từ khóa tìm kiếm: Từ nhóm nào sau đâu được dùng theo nghĩa chuyển? – Bài giảng 365

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!