Trắc nghiệm

Từ học hành có phải từ ghép không?

Câu Hỏi:

Từ “học hành” có phải từ ghép không?

Bạn đang xem: Từ học hành có phải từ ghép không?

Câu hỏi trong đề: Trắc nghiệm bài Từ ghép


Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Từ “học hành” là từ ghép

Giải thích: Học hành là từ ghép vì nó được ghép lại bởi 2 tiếng có nghĩa. Và nghĩa chung mà 2 tiếng ghép lại rộng hơn, khái quát hơn nghĩa riêng của học, hành nên nó là từ ghép đẳng lập.

Câu hỏi liên quan

Từ “quần áo” là từ ghép đẳng lập, có các tiếng bình đẳng với nhau về mặt ý nghĩa, đúng hay sai?

A. Đúng

B. Sai

Từ ghép đẳng lập có tính chất gì về mặt ý nghĩa?

A. Từ ghép đẳng lập có tính hợp nghĩa, nghĩa của từ ghép đẳng lập khái quát hơn nghĩa của tiếng tạo nên nó

B. Từ ghép đẳng lập có tính chất pân nghĩa, nghĩa của từ ghép đẳng lập khái quát hơn nghĩa của tiếng tạo nên nó

C. Từ ghép đẳng lập có tính hợp nghĩa, nghĩa của từ ghép hẹp hơn nghĩa của tiếng chính

D. Cả ba đáp án trên

Từ “cười nụ” là từ ghép chính phụ đúng hay sai?

A. Đúng

B. Sai

Từ ghép nào dưới đây không phải từ ghép đẳng lập

A. Bút máy

B. Trâu bò

C. Nhà cửa

D. Ruộng vườn

Từ ” hợp tác xã” là từ ghép gì?

A,. Đẳng lập

B. Chính phụ

C. Vừa đẳng lập, vừa là chính phụ

D. Cả 3 đáp án trên đều đúng

Tổng hợp bởi: Bài Giảng 365

Chuyên mục: Trắc nghiệm

Từ khóa tìm kiếm: Từ học hành có phải từ ghép không? – Bài giảng 365

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!