Trắc nghiệm

Truyện ngụ ngôn “Thầy bói xem voi” thuộc phương pháp luận nào dưới đây?

Câu Hỏi:

Truyện ngụ ngôn “Thầy bói xem voi” thuộc phương pháp luận nào dưới đây?

Bạn đang xem: Truyện ngụ ngôn “Thầy bói xem voi” thuộc phương pháp luận nào dưới đây?

Câu hỏi trong đề: Trắc nghiệm GDCD 10 bài 1: Thế giới quan duy vật và phương pháp luận biện chứng


Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Truyện ngụ ngôn “Thầy bói xem voi” thuộc phương pháp luận siêu hình.

Tổng hợp bởi: Bài Giảng 365

Chuyên mục: Trắc nghiệm

Từ khóa tìm kiếm: Truyện ngụ ngôn “Thầy bói xem voi” thuộc phương pháp luận nào dưới đây? – Bài giảng 365

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!