Trắc nghiệm

Truyện “An Dương Vương và Mị Châu – Trọng Thủy” nhằm mục đích gì?

Câu Hỏi:

Truyện “An Dương Vương và Mị Châu – Trọng Thủy” nhằm mục đích gì?

Bạn đang xem: Truyện “An Dương Vương và Mị Châu – Trọng Thủy” nhằm mục đích gì?

Câu hỏi trong đề: Trắc nghiệm Truyện An Dương Vương và Mị Châu Trọng Thủy


Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Truyện “An Dương Vương và Mị Châu – Trọng Thủy” nhằm mục đích phản ánh công cuộc dựng nước và giữ nước của dân tộc.

Tổng hợp bởi: Bài Giảng 365

Chuyên mục: Trắc nghiệm

Từ khóa tìm kiếm: Truyện “An Dương Vương và Mị Châu – Trọng Thủy” nhằm mục đích gì? – Bài giảng 365

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!