Trắc nghiệm

Trường hợp nào sau đây khi cho các chất tác dụng với nhau không tạo ra kim loại

Câu Hỏi:

Trường hợp nào sau đây khi cho các chất tác dụng với nhau không tạo ra kim loại?

Bạn đang xem: Trường hợp nào sau đây khi cho các chất tác dụng với nhau không tạo ra kim loại

Câu hỏi trong đề: Dãy điện hóa – điều chế kim loại


Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Trường hợp K + dung dịch FeCl3 tác dụng với nhau không tạo ra kim loại vì K tan trong nước tạo KOH.

Câu hỏi liên quan

Thí nghiệm nào sau đây không tạo ra đơn chất?

A. Cho bột nhôm vào dung dịch NaOH.

B. Cho bột Cu vào dung dịch AgNO3..

C. Cho Na vào dung dịch FeCl2.

D. Cho dung dịch FeCl3 vào dung dịch AgNO3.

Cho muối ăn (NaCl) tác dụng với chất nào sau đây sẽ thu được kết tủa?

A. $CuSO _{4}$

B. $AgNO _{3}$

C. Al

D. $KNO _{3}$

Dãy kim loại nào sau đây khi cho mỗi kim loại vào dung dịch FeCl3 dư đến phản ứng xảy ra hoàn toàn không thu được chất rắn?

A. Cu; Fe; Zn; Al.

B. Na; Ca; Al; Mg.

C. Ag; Al; K; Ca.

D. Ba; K; Na; Ag.

Cho các kim loại sau: K, Ba, Cu và Ag. Số kim loại điều chế được bằng phương pháp điện phân dung dịch (điện cực trơ) là

A. 1.

B. 4.

C. 3.

D. 2.

Tổng hợp bởi: Bài Giảng 365

Chuyên mục: Trắc nghiệm

Từ khóa tìm kiếm: Trường hợp nào sau đây khi cho các chất tác dụng với nhau không tạo ra kim loại – Bài giảng 365

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!