Trắc nghiệm

Trường hợp nào dưới đây không thuộc dạng đột biến lệch bội?

Câu Hỏi:

Trường hợp nào dưới đây không thuộc dạng đột biến lệch bội?

Bạn đang xem: Trường hợp nào dưới đây không thuộc dạng đột biến lệch bội?

Câu hỏi trong đề: Trắc nghiệm Sinh 12 bài 6 : Đột biến số lượng nhiễm sắc thể


Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Lệch bội là thiếu hoặc thừa NST ở 1 vài cặp.
dot bien lech boi
Đáp án A. Tế bào sinh dưỡng có một cặp NST gồm 4 chiếc → Thể này là thể đột biến lệch bội dạng thể bốn (2n + 2).
Đáp án B. Trong tế bào sinh dưỡng thì mỗi cặp NST đều chứa 3 chiếc → Thể này là thể đột biến đa bội dạng thể tam bội (3n).
Đáp án C. Tế bào sinh dưỡng thiếu 1 NST trong bộ NST → Thể này là thể đột biến lệch bội dạng thể một (2n – 1).
Đáp án D. Tế bào sinh dục thừa 1 NST → Đột biến lệch bội ở giao tử (n + 1), giao tử này kết hợp với giao tử bình thành (n) sẽ tạo ra đột biến lệch bội dạng thể ba (2n + 1).
=> Đáp án B không phải thể lệch bội, đây là thể tam bội.

Tổng hợp bởi: Bài Giảng 365

Chuyên mục: Trắc nghiệm

Từ khóa tìm kiếm: Trường hợp nào dưới đây không thuộc dạng đột biến lệch bội? – Bài giảng 365

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!