Trắc nghiệm

Trong y học, cacbohiđrat nào sau đây dùng để làm thuốc tăng lực?

Câu Hỏi:

Trong y học, cacbohiđrat nào sau đây dùng để làm thuốc tăng lực?

Bạn đang xem: Trong y học, cacbohiđrat nào sau đây dùng để làm thuốc tăng lực?

Câu hỏi trong đề: Phân loại, tên gọi của cacbohiđrat


Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Trong y học, cacbohiđrat dùng để làm thuốc tăng lực là Glucozơ

Tổng hợp bởi: Bài Giảng 365

Chuyên mục: Trắc nghiệm

Từ khóa tìm kiếm: Trong y học, cacbohiđrat nào sau đây dùng để làm thuốc tăng lực? – Bài giảng 365

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!