Trắc nghiệm

Trong vùng biển quốc gia, nội thủy là:

Câu Hỏi:

Trong vùng biển quốc gia, nội thủy là:

Bạn đang xem: Trong vùng biển quốc gia, nội thủy là:

Câu hỏi trong đề: Câu hỏi trắc nghiệm Giáo dục quốc phòng an ninh phần 11


Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Trong vùng biển quốc gia, nội thủy là: Vùng biển nằm ở phía trong của đường cơ sở.
Giải thích:
Vùng nội thủy của một quốc gia có chủ quyền là toàn bộ vùng nước và đường thủy trong phần đất liền, và được tính từ đường cơ sở mà quốc gia đó xác định vùng lãnh hải của mình trở vào. Nó bao gồm toàn bộ các dạng sông, suối và kênh dẫn nước, đôi khi bao gồm cả vùng nước trong phạm vi các vũng hay vịnh nhỏ.
Trong vùng biển quốc gia, nội thủy là:

Câu hỏi liên quan

Vùng biển quốc gia, lãnh hải là:

A. Vùng biển có chiều rộng 12 hải lý tính từ bờ biển.

B. Vùng biển có chiều rộng 12 hải lý tính từ biên giới quốc gia trên biển.

C. Vùng biển có chiều rộng 10 hải lý tính từ đường cơ sở.

D. Vùng biển có chiều rộng 12 hải lý tính từ đường cơ sở.

Vùng đất quốc gia Việt Nam bao gồm:

A. Đất liền, các đảo và quần đảo.

B. Đất liền, các đảo và bán đảo.

C. Đất liền và các quần đảo.

D. Đất liền, bán đảo và quần đảo.

Vùng trời quốc gia là:

A. Khoảng không gian phía trên vùng đất và vùng biển quốc gia.

B. Khoảng không gian phía trên đất liền và vùng biển quốc gia.

C. Khoảng không gian phía trên lãnh thổ quốc gia.

D. Khoảng không gian phía trên đất liền, đảo và quần đảo.

Tổng hợp bởi: Bài Giảng 365

Chuyên mục: Trắc nghiệm

Từ khóa tìm kiếm: Trong vùng biển quốc gia, nội thủy là: – Bài giảng 365

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!