Trắc nghiệm

Trong phương pháp chiếu góc thứ nhất vị trí hình chiếu đứng được đặt ở đâu

Câu Hỏi:

Trong phương pháp chiếu góc thứ nhất vị trí hình chiếu đứng được đặt ở đâu trong bản vẽ?

Bạn đang xem: Trong phương pháp chiếu góc thứ nhất vị trí hình chiếu đứng được đặt ở đâu

Câu hỏi trong đề: Trắc nghiệm Công nghệ 11 bài 2: Hình chiếu vuông góc


Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Trong phương pháp chiếu góc thứ nhất, vị trí hình chiếu đứng được đặt ở trên hình chiếu bằng trong bản vẽ.

vi-tri-cac-hinh-chieu-trong-ban-ve-ki-thuat

Câu hỏi liên quan

Trong phương pháp chiếu góc thứ nhất, mặt phẳng hình chiếu cạnh đặt ở:

A. phía sau vật thể

B. bên trên vật thể

C. bên phải vật thể

D. bên trái vật thể

Trong phương pháp chiếu góc thứ nhất sau khi chiếu vật thể lên các mặt phẳng hình chiếu để hình chiếu bằng, hình chiếu cạnh cùng nằm trên mặt phẳng hình chiếu đứng thì:

A. mặt phẳng hình chiếu bằng được xoay lên trên 90⁰, mặt phẳng hình chiếu cạnh được xoay sang trái 90⁰

B. mặt phẳng hình chiếu bằng được xoay xuống dưới 90⁰, mặt phẳng hình chiếu cạnh được xoay sang phải 90⁰

C. mặt phẳng hình chiếu bằng được xoay xuống dưới 90⁰, mặt phẳng hình chiếu cạnh được xoay sang trái 90⁰

D. mặt phẳng hình chiếu bằng được xoay lên trên 90⁰, mặt phẳng hình chiếu cạnh được xoay sang phải 90⁰

Đối với phương pháp chiếu góc thứ ba thì:

A. Mặt phẳng hình chiếu cạnh xoay phải 900

B. Mặt phẳng hình chiếu cạnh xoay trái 900

C. Mặt phẳng hình chiếu cạnh xoay lên 900

D. Mặt phẳng hình chiếu cạnh xoay xuống 900

Có bao nhiêu phương pháp chiếu góc:

A. 1 cách

B. 2 cách

C. 3 cách

D. vô số

Hình chiếu phối cảnh là hình biểu diễn được xây dựng bằng phép chiếu:

A. Song song

B. Vuông góc

C. Xuyên tâm

D. Bất kì

Vẽ hình chiếu trục đo theo mấy bước?

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

Cho đường thẳng d, với mỗi điểm M, ta xác định M’ là hình chiếu vuông góc của M trên d thì ta được một phép biến hình, gọi là phép chiếu vuông góc lên đường thẳng d. Xét đường thằng d không cắt đường tròn (I, r). Ảnh của đường tròn (I, r) qua phép chiếu vuông góc lên đường thẳng d là hình nào dưới đây ?
Cho đường thẳng d, với mỗi điểm M, ta xác định M

A. Đường tròn.

B. Đường thẳng qua I, song song d.

C. Đoạn thẳng.

D. Đường thẳng qua I, vuông góc d.

Trong bản vẽ lắp đơn giản thường sử dụng loại hình chiếu nào ?

A. Hình chiếu đứng và hình chiếu cạnh

B. Hình chiếu đứng và hình chiếu bằng

C. Hình chiếu bằng và hình chiếu cạnh

D. Không có đáp án đúng

Tổng hợp bởi: Bài Giảng 365

Chuyên mục: Trắc nghiệm

Từ khóa tìm kiếm: Trong phương pháp chiếu góc thứ nhất vị trí hình chiếu đứng được đặt ở đâu – Bài giảng 365

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!