Trắc nghiệm

Trong phản ứng tổng hợp amoniac: N2 + 3H2 -> 2NH3; ΔH ‹ 0.

Câu Hỏi:

Trong phản ứng tổng hợp amoniac: N2 + 3H2 -> 2NH3; ΔH ‹ 0. Phản ứng trên thuộc loại phản ứng nào?

Bạn đang xem: Trong phản ứng tổng hợp amoniac: N2 + 3H2 -> 2NH3; ΔH ‹ 0.

Câu hỏi trong đề: Trắc nghiệm Hóa 10 bài 18: Phân loại phản ứng trong hóa học vô cơ


Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Trong phản ứng tổng hợp amoniac: N2 + 3H2 -> 2NH3; ΔH ‹ 0. Phản ứng trên thuộc loại phản ứng tỏa nhiệt.

Tổng hợp bởi: Bài Giảng 365

Chuyên mục: Trắc nghiệm

Từ khóa tìm kiếm: Trong phản ứng tổng hợp amoniac: N2 + 3H2 -> 2NH3; ΔH ‹ 0. – Bài giảng 365

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!