Trắc nghiệm

Trong phân tử của cacbohIđrat luôn có nhóm chức ancol

Câu Hỏi:

Trong phân tử của cacbohIđrat luôn có

Bạn đang xem: Trong phân tử của cacbohIđrat luôn có nhóm chức ancol

Câu hỏi trong đề: Phân loại, tên gọi của cacbohiđrat


Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Cacbohidrat (gluxit saccarit) là những hợp chất hữu cơ tạp chức thường có công thức chung là: Cn(H2O)m . Về cấu tạo, chúng là những hợp chất polihidroxicacbonyl và dẫn xuất của chúng. (có chứa nhóm hidroxi (OH) và nhóm cacbonyl (CO) trong phân tử

Ví dụ như glucozơ và fructozơ có 5 nhóm OH, saccarozơ có 8 nhóm OH

Mỗi mắt xích của xenlulozơ hay tinh bột đều có 3 nhóm OH.

Tổng hợp bởi: Bài Giảng 365

Chuyên mục: Trắc nghiệm

Từ khóa tìm kiếm: Trong phân tử của cacbohIđrat luôn có nhóm chức ancol – Bài giảng 365

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!