Trắc nghiệm

Trong một bình kín có cân bằng hóa học sau:2NO2 (k) ⇆ N2O4

Câu Hỏi:

Trong một bình kín có cân bằng hóa học sau:

2NO2 (k) ⇆ N2O4

Tỉ khối hơi của hỗn hợp khí trong bình so với H2 ở nhiệt độ T1 bằng 27,6 và ở nhiệt độ T2 bằng 34,5. Biết T1 > T2.

Phát biểu nào sau đây về cân bằng trên là đúng?

Bạn đang xem: Trong một bình kín có cân bằng hóa học sau:2NO2 (k) ⇆ N2O4

Câu hỏi trong đề: Trắc nghiệm Hóa 10 bài 38: Cân bằng hóa học


Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Phát biểu đúng là phản ứng thuận là phản ứng tỏa nhiệt

Tổng hợp bởi: Bài Giảng 365

Chuyên mục: Trắc nghiệm

Từ khóa tìm kiếm: Trong một bình kín có cân bằng hóa học sau:2NO2 (k) ⇆ N2O4 – Bài giảng 365

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!