Trắc nghiệm

Trong mô hình quan hệ, về mặt cấu trúc thì dữ liệu được thể hiện trong các

Câu Hỏi:

Trong mô hình quan hệ, về mặt cấu trúc thì dữ liệu được thể hiện trong các:

Bạn đang xem: Trong mô hình quan hệ, về mặt cấu trúc thì dữ liệu được thể hiện trong các

Câu hỏi trong đề: Trắc nghiệm Tin học 12 bài 10 : Cơ sở dữ liệu quan hệ


Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Trong mô hình quan hệ, về mặt cấu trúc thì dữ liệu được thể hiện trong các Bảng (Table).

Câu hỏi liên quan

Trong mô hình quan hệ, ràng buộc như thế nào được gọi là ràng buộc toàn vẹn thực thể (ràng buộc khoá)?

A. Các hệ QT CSDL quan hệ kiểm soát việc nhập dữ liệu sao cho dữ liệu tại các cột khóa chính không được để trống, dữ liệu tại các cột khoá chính không được trùng nhau để đảm bảo sự nhất quán dữ liệu.

B. Dữ liệu tại các cột khoá chính không được để trống

C. Dữ liệu tại các cột khoá chính không được trùng nhau

D. Dữ liệu tại các cột khoá chính không được để trống nhưng được trùng nhau

D. Dữ liệu tại các cột khóa chính không được để trống nhưng được trùng nhau

Để sắp xếp cơ sở dữ liệu, ta chọn:

A. Tools – Sort

B. Insert – Sort

C. Table – Sort

D. Data – Sort

Câu lệnh SQL nào được sử dụng để lấy dữ liệu từ cơ sở dữ liệu?

A. GET

B. OPEN

C. SELECT

D. EXTRACT

Hãy chọn từ/cụm từ tương ứng để hoàn thiện khẳng định sau: Hệ quản trị cơ sở dữ liệu DBMS không cho phép người sử dụng:

A. Truy nhập tìm kiếm hay truy vấn thông tin

B. Thực hiện quyền truy nhập nếu không..được phép của người quản trị CSDL

C. Thực hiện quyền truy nhập CSDL

D. Vi phạm tính độc lập và tính toàn vẹn dữ liệu

Hãy chọn từ/cụm từ tương ứng để hoàn thiện khẳng định sau: Trong cơ sở dữ liệu quan hệ, thực thể và mối quan hệ giữa các thực thể là hai đối tượng khác nhau về căn bản. Mối quan hệ giữa các thực thể cũng là một loại đặc biệt.

A. Cơ sở dữ liệu

B. Phụ thuộc hàm

C. Đối tượng dữ liệu.

D. Thực thể

Mục tiêu của cơ sở dữ liệu là:

A. Tính toàn vẹn của dữ liệu.

B. Phản ánh trung thực thế giới hiện thực dữ liệu

C. Tính độc lập của dữ liệu.

D. Tính phụ thuộc dữ liệu.

Hãy chọn từ/cụm từ tương ứng để hoàn thiện khảng định sau: Một mô hình dữ liệu là một hệ thống hình thức toán học, bao gồm các hệ thống các ký hiệu và tập hợp các trên cơ sở dữ liệu.

A. Các phép lưu trữ dữ liệu.

B. Các phép tìm kiếm, tra cứu thông tin.

C. Phép toán thao tác.

D. Các phép toán đại số quan hệ.

Hãy chọn từ/cụm từ tương ứng để hoàn thiện khẳng định sau: Trong cơ sở dữ liệu quan hệ, thực thể và mối quan hệ giữa các thực thể là hai đối tượng khác nhau về căn bản. Mối quan hệ giữa các thực thể cũng là một loại đặc biệt.

A. Cơ sở dữ liệu

B. Phụ thuộc hàm

C. Đối tượng dữ liệu.

D. Thực thể

Tổng hợp bởi: Bài Giảng 365

Chuyên mục: Trắc nghiệm

Từ khóa tìm kiếm: Trong mô hình quan hệ, về mặt cấu trúc thì dữ liệu được thể hiện trong các – Bài giảng 365

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!