Trắc nghiệm

Trong Microsoft Word, Style là:

Câu Hỏi:

Trong Microsoft Word, Style là:

Bạn đang xem: Trong Microsoft Word, Style là:

Câu hỏi trong đề: Bộ câu hỏi trắc nghiệm Word 2010 có đáp án – Phần 1


Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Trong Microsoft Word, Style là một tập hợp các định dạng lưu trữ thành một tên gọi riêng và dễ dàng áp đặt lên các đối tượng khác bằng một thao tác duy nhất.

Câu hỏi liên quan

Muốn áp dụng kiểu (Style) để định dạng trong Microsoft Word, ta thực hiện như sau:

A. Đặt con trỏ vào đoạn văn cần định dạng, mở hộp kiểu (Style) bằng cách nháy chuột tại nút mũi tên bên phải hộp sau đó chọn kiểu thích hợp.

B. Đặt con trỏ vào đoạn văn cần định dạng, nháy chọn phông chữ tại hộp Font và chọn kích thước chữ tại hộp Size .

C. Nhấn lượt các tổ hợp phím Ctrl + B, Ctrl + I và Ctrl + U sau khi quét chọn đoạn văn cần định dạng.

D. Các ý trên đều đúng.

Trong MS Word 2010, làm thế nào để áp dụng mẫu (style) cho hình ảnh đang chọn?

A. Trong thẻ Format, chọn mẫu trong nhóm Picture Effect

B. Trong thẻ Format, chọn mẫu trong nhóm Picture Border

C. Trong thẻ Format, Nhấn nút Artistic Effect rồi chọn mẫu

D. Trong thẻ Format, chọn mẫu trong nhóm Picture Styles

Trong Word, muốn chèn các kí tự đặc biệt vào văn bản, ta thực hiện:

A. View – Symbol

B. Format – Symbol

C. Tools – Symbol

D. Insert – Symbol

Để khai báo thời gian tự lưu văn bản, ta chọn:

A. Tools – Option… Trong thẻ Save, đánh dấu chọn mục Save AutoRecover info every

B. File – Option… Trong thẻ Save, đánh dấu chọn mục Save AutoRecover info every

C. Format – Option… Trong thẻ Save, đánh dấu chọn mục Save AutoRecover info every

D. View – Option… Trong thẻ Save, đánh dấu chọn mục Save AutoRecover info every

Khi soạn thảo văn bản, để khai báo thời gian tự lưu văn bản, ta chọn:

A. Tools – Option… Trong thẻ Save, đánh dấu chọn mục Save AutoRecover info every

B. File – Option… Trong thẻ Save, đánh dấu chọn mục Save AutoRecover info every

C. Format – Option… Trong thẻ Save, đánh dấu chọn mục Save AutoRecover info every

D. View – Option… Trong thẻ Save, đánh dấu chọn mục Save AutoRecover info every

Muốn đánh số trang cho văn bản, ta thực hiện:

A. Insert – Page Numbers

B. View – Page Numbers

C. Tools – Page Numbers

D. Format – Page Numbers

Tổng hợp bởi: Bài Giảng 365

Chuyên mục: Trắc nghiệm

Từ khóa tìm kiếm: Trong Microsoft Word, Style là: – Bài giảng 365

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!