Trắc nghiệm

Trong đoạn trích “Chiến thắng Mtao Mxây”, nhân vật nào không xuất hiện ?

Câu Hỏi:

Trong đoạn trích “Chiến thắng Mtao Mxây”, nhân vật nào không xuất hiện ?

Bạn đang xem: Trong đoạn trích “Chiến thắng Mtao Mxây”, nhân vật nào không xuất hiện ?

Câu hỏi trong đề: Trắc nghiệm bài Chiến thắng Mtao Mxây


Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Nhân vật không xuất hiện trong đoạn trích “Chiến thắng Mtao Mxây” là Mtao Grư.

Tổng hợp bởi: Bài Giảng 365

Chuyên mục: Trắc nghiệm

Từ khóa tìm kiếm: Trong đoạn trích “Chiến thắng Mtao Mxây”, nhân vật nào không xuất hiện ? – Bài giảng 365

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!