Trắc nghiệm

Trong điều kiện thích hợp glucozơ lên men tạo thành khí CO2 và C2H5OH

Câu Hỏi:

Trong điều kiện thích hợp glucozơ lên men tạo thành khí CO2 và

Bạn đang xem: Trong điều kiện thích hợp glucozơ lên men tạo thành khí CO2 và C2H5OH

Câu hỏi trong đề: Phân loại, tên gọi của cacbohiđrat


Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Trong điều kiện thích hợp glucozơ lên men tạo thành khí CO2 và C2H5OH.

C6H12O6 -> {lên men} C2H5OH + CO2

Tổng hợp bởi: Bài Giảng 365

Chuyên mục: Trắc nghiệm

Từ khóa tìm kiếm: Trong điều kiện thích hợp glucozơ lên men tạo thành khí CO2 và C2H5OH – Bài giảng 365

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!