Trắc nghiệm

Trong các phần tử sau, phần tử nào không phải là chi tiết máy?

Câu Hỏi:

Trong các phần tử sau, phần tử nào không phải là chi tiết máy?

Bạn đang xem: Trong các phần tử sau, phần tử nào không phải là chi tiết máy?

Câu hỏi trong đề: Trắc nghiệm Công nghệ 8 bài 24: Khái niệm về chi tiết máy và lắp ghép


Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Trong các phần tử này thì mảnh vỡ máy không phải là chi tiết máy.

Trong các phần tử này thì mảnh vỡ máy không phải là chi tiết máy.

Vì chi tiết máy là phần tử có cấu tạo hoàn chỉnh và không thể tháo rời ra được hơn nữa. mảnh vỡ máy không phải phần tử có cấu tạo hoàn chỉnh.

Câu hỏi liên quan

Dấu hiệu để nhận biết chi tiết máy là:

A. Có cấu tạo hoàn chỉnh

B. Không thể tháo rời ra được hơn nữa

C. Đáp ấn khác

D. Cả A và B đều đúng

Trong các chi tiết sau, chi tiết nào là chi tiết không có công dụng riêng? 

A. Bu lông

B. Kim máy khâu

C. Khung xe đạp

D. Trục khuỷu

Tổng hợp bởi: Bài Giảng 365

Chuyên mục: Trắc nghiệm

Từ khóa tìm kiếm: Trong các phần tử sau, phần tử nào không phải là chi tiết máy? – Bài giảng 365

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!