Trắc nghiệm

Trong các chất: propan, benzen, stiren, metyl acrylat, vinyl axetat, đimetyl

Câu Hỏi:

Trong các chất: propan, benzen, stiren, metyl acrylat, vinyl axetat, đimetyl ete, etilen. Số chất có khả năng làm mất màu nước brom là

Bạn đang xem: Trong các chất: propan, benzen, stiren, metyl acrylat, vinyl axetat, đimetyl

Câu hỏi trong đề: Đề trắc nghiệm thi thử THPT Quốc Gia môn Hóa 2021 (Số 8)


Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Trong các chất: propan, benzen, stiren, metyl acrylat, vinyl axetat, đimetyl ete, etilen. Số chất có khả năng làm mất màu nước brom là stiren, metyl acrylat, vinyl axetat, etilen

Tổng hợp bởi: Bài Giảng 365

Chuyên mục: Trắc nghiệm

Từ khóa tìm kiếm: Trong các chất: propan, benzen, stiren, metyl acrylat, vinyl axetat, đimetyl – Bài giảng 365

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!