Trắc nghiệm

Trong các biện pháp sau đây là biện pháp sử dụng đất hợp lý?

Câu Hỏi:

Trong các biện pháp sau đây là biện pháp sử dụng đất hợp lý?

Bạn đang xem: Trong các biện pháp sau đây là biện pháp sử dụng đất hợp lý?

Câu hỏi trong đề: Trắc nghiệm Công nghệ 7 bài 6: Biện pháp sử dụng, cải tạo và bảo vệ đất


Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Giải thích: Biện pháp sử dụng đất hợp lý là chọn cây trồng phù hợp với đất

Tổng hợp bởi: Bài Giảng 365

Chuyên mục: Trắc nghiệm

Từ khóa tìm kiếm: Trong các biện pháp sau đây là biện pháp sử dụng đất hợp lý? – Bài giảng 365

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!