Trắc nghiệm

Trong bối cảnh Chiến tranh lạnh, sự kiện nào dưới đây góp phần làm giảm rõ rệt tình hình căng thẳng ở châu Âu

Câu Hỏi:

Trong bối cảnh Chiến tranh lạnh, sự kiện nào dưới đây góp phần làm giảm rõ rệt tình hình căng thẳng ở châu Âu?

Bạn đang xem: Trong bối cảnh Chiến tranh lạnh, sự kiện nào dưới đây góp phần làm giảm rõ rệt tình hình căng thẳng ở châu Âu

Câu hỏi trong đề: Đề luyện thi THPT Quốc gia môn Sử năm 2021 số 15 (có đáp án)


Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Trong bối cảnh Chiến tranh lạnh, sự kiện góp phần làm giảm rõ rệt tình hình căng thẳng ở châu Âu là: Hiệp định về những cơ sở của quan hệ giữa Đông Đức và Tây Đức.

Tổng hợp bởi: Bài Giảng 365

Chuyên mục: Trắc nghiệm

Từ khóa tìm kiếm: Trong bối cảnh Chiến tranh lạnh, sự kiện nào dưới đây góp phần làm giảm rõ rệt tình hình căng thẳng ở châu Âu – Bài giảng 365

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!