Trắc nghiệm

Trong bảng tính Excel, hàm nào dùng để tìm kiếm:

Câu Hỏi:

Trong bảng tính Excel, hàm nào dùng để tìm kiếm:

Bạn đang xem: Trong bảng tính Excel, hàm nào dùng để tìm kiếm:

Câu hỏi trong đề: Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm tin học đại cương có đáp án số 1


Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Trong bảng tính Excel, hàm Vlookup dùng để tìm kiếm. Hàm VLOOKUP hoặc dọc tra cứu được sử dụng khi dữ liệu được liệt kê trong cột.
Cú pháp của hàm tìm kiếm VLOOKUP như sau
=VLOOKUP(Lookup_Value,Table_Array,Col_Index_Num,Range_Lookup)
Giải thích
Các hàm khác trong đáp án không phải hàm tìm kiếm mà có tác dụng khác:
B. IF – hàm so sánh lô-gic giữa một giá trị với giá trị bạn mong muốn.
C. Left – là hàm trả về một hoặc nhiều ký tự đầu tiên trong một chuỗi, dựa vào số ký tự mà bạn chỉ định
D. Sum – hàm tính tổng các giá trị của vùng tham chiếu.

Tổng hợp bởi: Bài Giảng 365

Chuyên mục: Trắc nghiệm

Từ khóa tìm kiếm: Trong bảng tính Excel, hàm nào dùng để tìm kiếm: – Bài giảng 365

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!