Trắc nghiệm

Trong bảng tính Excel, giao của một hàng và một cột được gọi là?

Câu Hỏi:

Trong bảng tính Excel, giao của một hàng và một cột được gọi là?

Bạn đang xem: Trong bảng tính Excel, giao của một hàng và một cột được gọi là?

Câu hỏi trong đề: Đề thi nghề tin học THPT mã số 7


Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Trong bảng tính Excel, giao của một hàng và một cột được gọi là ô . 

Trong bảng tính Excel, giao của một hàng và một cột được gọi là ô

Câu hỏi liên quan

Hộp tên hiển thị:

A. Địa chỉ của ô đang được kích hoạt

B. Nội dung của ô đang được kích hoạt

C. Công thức của ô đang được kích hoạt

D. Kích thước của ô được kích hoạt

Có thể quan sát ở đâu trên trang tính để biết được một ô chứa công thức hay chứa dữ liệu

A. Thanh công cụ

B. Thanh bảng chọn

C. Thanh công thức

D. Hộp tên

Hộp tên cho biết thông tin

A. Tên của cột

B. Tên của hàng

C. Địa chỉ ô tính được chọn

D. Cả A, B, C sai

Cụm từ G5 trong hộp tên có nghĩa là gì

A. Phím chức năng G5

B. Phông chữ hiện thời là G5

C. Ô ở cột G hàng 5

D. Ô ở hàng G cột 5

Cụm từ F5 trong hộp tên có nghĩa là gì

A. Phím chức năng F5

B. Phông chữ hiện thời là F5

C. Ô ở cột F hàng 5

D. Ô ở hàng F cột 5

Tổng hợp bởi: Bài Giảng 365

Chuyên mục: Trắc nghiệm

Từ khóa tìm kiếm: Trong bảng tính Excel, giao của một hàng và một cột được gọi là? – Bài giảng 365

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!