Trắc nghiệm

Trong bản vẽ lắp thể hiện mấy nội dung?

Câu Hỏi:

Trong bản vẽ lắp thể hiện mấy nội dung?

Bạn đang xem: Trong bản vẽ lắp thể hiện mấy nội dung?

Câu hỏi trong đề: Trắc nghiệm Công nghệ 8 bài 13: Bản vẽ lắp


Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Bản vẽ lắp là tài liệu kĩ thuật chủ yếu dùng trong thiết kế, lắp ráp và sử dụng sản phẩm. Dùng để diễn tả hình dạng, kết cấu của sản phẩm và vị trí tương quan giữa các chi tiết máy của sản phẩm.

Bản vẽ lắp gồm 4 nội dung là hình biểu diễn, kích thước, bảng kê, khung tên.

Trong bản vẽ lắp thể hiện mấy nội dung
Chi tiết:

– Hình biểu diễn: Gồm hình chiếu và hình cắt diễn tả hình dạng, kết cấu và vị trí các chi tiết máy của bộ vòng đai.

– Kích thước: Gồm kích thước chung của sản phẩm, kích thước lắp của các chi tiết.

– Bảng kê: Gồm số thứ tự, tên gọi chi tiết, số lượng,vật liệu …

– Khung tên: Tên sản phẩm, tỷ lệ, kí hiệu bản vẽ, cơ sở thiết kế …

Câu hỏi liên quan

Công dụng của bản vẽ lắp là:

A. Lắp ráp chi tiết

B. Chế tạo chi tiết

C. Kiểm tra chi tiết

D. Đáp án khác

Nội dung của bản vẽ lắp:

A. Trình bày hình dạng chi tiết

B. Trình bày vị trí tương quan của một nhóm chi tiết được lắp với nhau.

C. Cả A và B đều đúng

D. Đáp án khác

Trong bản vẽ lắp đơn giản thường sử dụng loại hình chiếu nào ?

A. Hình chiếu đứng và hình chiếu cạnh

B. Hình chiếu đứng và hình chiếu bằng

C. Hình chiếu bằng và hình chiếu cạnh

D. Không có đáp án đúng

Trình tự đọc bản vẽ lắp là:

A. Khung tên, bảng kê, hình biểu diễn, kích thước, phân tích chi tiết, tổng hợp

B. Khung tên, hình biểu diễn, bảng kê, kích thước, phân tích chi tiết, tổng hợp

C. Khung tên, hình biểu diễn, bảng kê, phân tích chi tiết, kích thước, tổng hợp

D. Hình biểu diễn, khung tên, bảng kê, phân tích chi tiết, kích thước, tổng hợp

Trình tự đọc bản vẽ lắp khác trình tự đọc bản vẽ chi tiết ở chỗ có thêm bước:

A. Bảng kê

B. Phân tích chi tiết

C. Cả A và B đều đúng

D. Cả A và B đều sai

Trình tự đọc bản vẽ lắp gồm mấy bước?

A. 4

B. 5

C. 6

D. 7

Bản vẽ lắp thể hiện:

A. Hình dạng sản phẩm

B. Kết cấu sản phẩm

C. Vị trí tương quan giữa các chi tiết của sản phẩm

D. Cả 3 đáp án trên

Bản vẽ lắp dùng trong:

A. Thiết kế sản phẩm

B. Lắp ráp sản phẩm

C. Sử dụng sản phẩm

D. Cả 3 đáp án trên

Tổng hợp bởi: Bài Giảng 365

Chuyên mục: Trắc nghiệm

Từ khóa tìm kiếm: Trong bản vẽ lắp thể hiện mấy nội dung? – Bài giảng 365

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!