Trắc nghiệm

Trong bản vẽ kĩ thuật thể hiện:

Câu Hỏi:

Trong bản vẽ kĩ thuật thể hiện:

Bạn đang xem: Trong bản vẽ kĩ thuật thể hiện:

Câu hỏi trong đề: Trắc nghiệm Công nghệ 8 bài 1: Vai trò của bản vẽ kỹ thuật trong sản xuất và đời sống


Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Trong bản vẽ kĩ thuật thể hiện kích thước, yêu cầu kĩ thuật và vật liệu.

Trong bản vẽ kĩ thuật thể hiện: kích thước

Bản vẽ kĩ thuật (gọi tắt là bản vẽ) trình bày thông tin kĩ thuật của sản phẩm dưới dạng các hình vẽ và các kí hiệu theo các quy tắc thống nhất và thường vẽ theo tỉ lệ.

Câu hỏi liên quan

Tìm đáp án sai: Người công nhân căn cứ theo bản vẽ để?

A. Chế tạo

B. Thiết kế

C. Lắp ráp

D. Thi công

Bản vẽ kĩ thuật được sử dụng trong lĩnh vực nào?

A. Cơ khí

B. Điện lực

C. Kiến trúc

D. Cả 3 đáp án trên

Bản vẽ kĩ thuật được dùng trong quá trình nào?

A. Chế tạo

B. Lắp ráp

C. Vận hành và sửa chữa

D. Cả 3 đáp án trên

Bản vẽ kĩ thuật là:

A. các thông tin kĩ thuật được trình bày dưới dạng đồ họa theo một quy tắc thống nhất

B. các thông tin kĩ thuật được trình bày dưới dạng văn bản theo một quy tắc thống nhất

C. các thông tin kĩ thuật được trình bày dưới dạng đồ họa

D. các thông tin kĩ thuật được trình bày dưới dạng văn bản

Bản vẽ kĩ thuật vẽ bằng:

A. Tay

B. Dụng cụ vẽ

C. Máy tính điện tử

D. Cả 3 đáp án trên

Tại sao nói bản vẽ kĩ thuật là “ngôn ngữ” chung dùng trong kĩ thuật?

A. Vì dựa vào bản vẽ kĩ thuật, người công nhân trao đổi thông tin với nhau

B. Căn cứ vào bản vẽ kĩ thuật để chế tạo sản phẩm

C. Căn cứ vào bản vẽ kĩ thuật để lắp ráp sản phẩm

D. Cả 3 đáp án trên

Tổng hợp bởi: Bài Giảng 365

Chuyên mục: Trắc nghiệm

Từ khóa tìm kiếm: Trong bản vẽ kĩ thuật thể hiện: – Bài giảng 365

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!