Trắc nghiệm

Trình duyệt Web là:

Câu Hỏi:

Trình duyệt Web là:

Bạn đang xem: Trình duyệt Web là:

Câu hỏi trong đề: Trắc nghiệm Tin học 10 bài 22: Một số dịch vụ cơ bản của Internet


Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Trình duyệt Web là chương trình giúp người dùng giao tiếp với hệ thống WWW: truy cập đến các trang Web, tương tác với các máy chủ trong hệ thống WWW và các tài nguyên khác của Internet.

Câu hỏi liên quan

Website là gì?

A. Là một ngôn ngữ siêu văn bản

B. Là hình thức trao đổi thông tin dưới dạng thư thông qua hệ thống mạng máy tính

C. Là các file được tạo ra bởi Word, Excel, PowerPoint … rồi chuyển sang html

D. Tất cả đều sai

Một số trình duyệt web phổ biến hiện nay:

A. Internet Explorer (IE), Mozilla Firefox (Firefox), Word, Excel,…

B. Internet Explorer (IE), Mozilla Firefox (Firefox), Netscape Navigator,…

C. Internet Explorer (IE), Mozilla Firefox (Firefox),Word,…

D. Internet Explorer (IE), Mozilla Firefox (Firefox), yahoo, google,…

Phần mềm trình duyệt Web dùng để:

A. Gửi thư điện tử

B. Truy cập mạng LAN

C. Truy cập vào trang Web

D. Tất cả đều sai

Nút Home trên thanh công cụ của trình duyệt Web có tác dụng gì?

A. Chuyển về trang nhà của bạn

B. Chuyển đến trang chủ của Windows

C. Chuyển về trang chủ của Website hiện tại

D. Chuyển về trang không có nội dung

Khi muốn lưu địa chỉ của một trang web yêu thích, bạn chọn mục nào trong thực đơn Favorites của trình duyệt web?

A. Save Favorites

B. Add Link

C. Ogranize Favorites

D. Add to Favorites

Phần mềm nào sau đây không phải trình duyệt WEB?

A. Microsoft Internet Explorer

B. Mozilla Firefox

C. Netcape

D. Unikey

Đâu không phải là trình duyệt web?

A. Internet Browser

B. Internet Explorer

C. Netscape Navigator

D. Opera

Nút Forward trên thanh công cụ của trình duyệt Web có tác dụng gì?

A. Đi đến màn hình trang Web khác

B. Chuyển đến Tab trước, khi mở nhiều Website cùng lúc

C. Quay lại trang Web trước đó

D. Đi đến trang Web trước khi nhấp nút Back

Tổng hợp bởi: Bài Giảng 365

Chuyên mục: Trắc nghiệm

Từ khóa tìm kiếm: Trình duyệt Web là: – Bài giảng 365

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!