Trắc nghiệm

Trên bảng điện thường lắp những thiết bị nào?

Câu Hỏi:

Trên bảng điện thường lắp những thiết bị nào?

Bạn đang xem: Trên bảng điện thường lắp những thiết bị nào?

Câu hỏi trong đề: Trắc nghiệm công nghệ 9 bài 6 : Lắp mạch điện bảng điện


Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Trên bảng điện thường lắp những thiết bị đóng cắt, thiết bị bảo vệ và thiết bị lấy điện của mạng điện

Giải thích: Bảng điện là một phần của mạng điện trong nhà. Bảng điện là khái niệm dùng để chỉ nơi lắp đặt các thiết bị có chức năng đóng cắt, lấy điện và bảo vệ. Trên bảng điện thường lắp những thiết bị đóng cắt, bảo vệ và lấy điện của mạng điện.

Trên bảng điện thường lắp những thiết bị nào?

Câu hỏi liên quan

Kiểm tra bảng điện theo yêu cầu nào?

A. Lắp đặt thiết bị và đi dây theo đúng sơ đồ mạch điện

B. Các mối nối chắc chắn

C. Bố trí thiết bị gọn, đẹp

D. Cả 3 đáp án trên

Vẽ sơ đồ lắp đặt mạch điện bảng điện tiến hành theo mấy bước?

A. 3

B. 4

C. 5

D. 6

Mạng điện trong nhà có bảng điện:

A. Bảng điện chính

B. Bảng điện nhánh

C. Cả A và B đều đúng

D. Cả A và B đều sai

Theo em, phương pháp lắp đặt dây dẫn là:

A. Lắp đặt nổi

B. Lắp đặt chìm

C. Đáp án A hoặc B

D. Phương pháp khác

Tổng hợp bởi: Bài Giảng 365

Chuyên mục: Trắc nghiệm

Từ khóa tìm kiếm: Trên bảng điện thường lắp những thiết bị nào? – Bài giảng 365

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!