Trắc nghiệm

Trần Quốc Tuấn sáng tác Hịch tướng sĩ khi nào?

Câu Hỏi:

Trần Quốc Tuấn sáng tác Hịch tướng sĩ khi nào?

Bạn đang xem: Trần Quốc Tuấn sáng tác Hịch tướng sĩ khi nào?

Câu hỏi trong đề: Trắc nghiệm bài Hịch tướng sĩ


Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Trần Quốc Tuấn sáng tác Hịch tướng sĩ khoảng trước khi quân Mông-Nguyên xâm lược nước ta lần thứ hai vào năm 1285.
Dựa vào kiến thức Hoàn cảnh sáng tác của tác phẩm để trả lời câu hỏi:
Hịch tướng sĩ được viết vào khoảng thời gian trước cuộc kháng chiến chống quân Nguyên – Mông lần thứ hai (1285). Khi giặc Nguyên Mông sang xâm lược nước ta lần thứ hai, lúc bấy giờ thế giặc rất mạnh muốn đánh bại chúng phải có sự đồng tình, ủng hộ của toàn quân, toàn dân, vì vậy Trần Quốc Tuấn đã viết bài hịch này để kêu gọi tướng sĩ hết lòng đánh giặc

Tổng hợp bởi: Bài Giảng 365

Chuyên mục: Trắc nghiệm

Từ khóa tìm kiếm: Trần Quốc Tuấn sáng tác Hịch tướng sĩ khi nào? – Bài giảng 365

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!