Trắc nghiệm

Tổng số hợp chất hữu cơ no, đơn chức, mạch hở, có cùng công thức phân tử

Câu Hỏi:

Tổng số hợp chất hữu cơ no, đơn chức, mạch hở, có cùng công thức phân tử C5H10O2, phản ứng được với dung dịch NaOH nhưng không có phản ứng tráng bạc là:

Bạn đang xem: Tổng số hợp chất hữu cơ no, đơn chức, mạch hở, có cùng công thức phân tử

Câu hỏi trong đề: Trắc nghiệm hoá học 12 bài 1: Este


Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

C5H10O2  có k = 1 , phản ứng với dd NaOH ⇒ este hoặc axit no, đơn chức, mạch hở.

Không có phản ứng tráng bạc ⇒ không phải là este của axir fomic ⇒ các chất thỏa mãn là:

HCOO−CH3CH2CH2CH2COOH;
(CH3)2CHCH2COOH;
C2H5CH(CH3)COOH;
(CH3)3CCOOH;
CH3CH2CH2COOCH3;
(CH3)2CHCOOCH3;
C2H5COOC2H5;
CH3COOCH2CH2CH3;
CH3COOCH(CH3)2

Tổng hợp bởi: Bài Giảng 365

Chuyên mục: Trắc nghiệm

Từ khóa tìm kiếm: Tổng số hợp chất hữu cơ no, đơn chức, mạch hở, có cùng công thức phân tử – Bài giảng 365

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!