[Toán lớp 12] – Bài 1 – Khái niệm về khối đa diện-Part 2:Khái niệm về hình đa diện và khối đa diện

Bạn đang xem video [Toán lớp 12] – Bài 1 – Khái niệm về khối đa diện-Part 2:Khái niệm về hình đa diện và khối đa diện được dạy bởi giáo viên online nổi tiếng

 • 3 Bước HACK điểm cao
 • Bước 1: Nhận miễn phí khóa học Chiến lược học giỏi (lớp 12) | Các lớp khác
 • Bước 2: Xem bài giảng tại Baigiang365.vn
 • Bước 3: Làm bài tập và thi online tại Tuhoc365.vn
[Toán lớp 12] - Bài 1 - Khái niệm về khối đa diện-Part 2:Khái niệm về hình đa diện và khối đa diện
 • Đánh giá:
 • Tips: Để học hiệu quả bài giảng: [Toán lớp 12] – Bài 1 – Khái niệm về khối đa diện-Part 2:Khái niệm về hình đa diện và khối đa diện bạn hãy tập trung và dừng video để làm bài tập minh họa nhé. Chúc bạn học tốt tại Baigiang365.vn

  A. Bài giảng

  B. Câu hỏi

  Câu 1

  Nhận biết

  Mỗi đỉnh của hình đa diện là đỉnh chung của ít nhất:

  a. Năm mặt

  b. Hai mặt 

  c. Ba mặt

  d. Bốn mặt

  Câu 2

  Nhận biết

  Hãy chọn cụm từ (hoặc từ) cho dưới đây để sau khi điền nó vào chỗ trống mệnh đề sau trở thành mệnh đề đúng:

  “Số cạnh của một hình đa diện luôn……………….số đỉnh của hình đa diện ấy”


  a. nhỏ hơn


  b. nhỏ hơn hoặc bằng      


  c. lớn hơn


  d. bằng

  Câu 3

  Nhận biết

  Một khối chóp có đáy là đa giác $n$ cạnh. Trong các mệnh đề sau đây, mệnh đề nào đúng?

  a. Số mặt và số đỉnh bằng nhau

  b. Số đỉnh của khối chóp bằng $n$ 

  c. Số cạnh của khối chóp bằng $n + 1$ 

  d. Số mặt của khối chóp bằng $2n$ 

  C. Lời giải

  Đáp án câu 1

  c

  Gợi ý

  Sử dụng phương pháp chọn điểm rơi, lấy ví dụ cho hình tứ diện và suy ra đáp án.

  Đáp án chi tiết

  Mỗi đỉnh của hình đa diện là đỉnh chung của ít nhất 3 mặt (ví dụ các đỉnh của hình tứ diện)

  Không tồn tại 1 đỉnh nào đó của đa diện nào đó là đỉnh chung của ít hơn 3 mặt

  Đáp án cần chọn là: c

  Đáp án câu 2

  c

  Gợi ý

  Sử dụng phương pháp chọn điểm rơi, lấy ví dụ cho hình tứ diện để chọn đáp án.

  Đáp án chi tiết

  Hình tứ diện có \(6\) cạnh và \(4\) mặt nên số cạnh của tứ diện lớn hơn số đỉnh của nó.

  Đáp án cần chọn là: c

  Đáp án câu 3

  a

  Gợi ý

  Sử dụng định nghĩa khối chóp, tìm số đỉnh, số mặt, số cạnh và đối chiếu đáp án.

  Đáp án chi tiết

  Khối chóp có đáy là đa giác $n$ cạnh thì có $n + 1$ đỉnh (gồm đỉnh $S$ và $n$ đỉnh của đa giác đáy),

  $n + 1$ mặt ($1$ mặt đáy và $n$ mặt bên) và $2n$  cạnh ($n$ cạnh bên và $n$ cạnh đáy)

  Do đó chỉ có ý A đúng. 

  Đáp án cần chọn là: a

  Chúc mừng bạn đã hoàn thành bài học: [Toán lớp 12] – Bài 1 – Khái niệm về khối đa diện-Part 2:Khái niệm về hình đa diện và khối đa diện

  TÀI LIỆU CÙNG CHUYÊN ĐỀ


  Giải tích lớp 12 – Biện luận số nghiệm phương trình bằng đồ thị – Cadasa.vn

  Tiếp tuyến của đồ thị hàm số – Lớp 12 – Thầy Lê Bá Trần Phương – Nền tảng 2019

  Tiếp tuyến của đồ thị hàm số – Lớp 12 – thầy Lê Bá Trần Phương – Nền Tảng 2020

  Tiếp tuyến của đồ thị hàm số – Lớp 12 – Thầy Nguyễn Thanh Tùng – Giải pháp PEN 2019

  Tiếp tuyến của đồ thị hàm số – Lớp 12 – Thầy Nguyễn Thanh Tùng – GPPEN 2020

  Tiếp tuyến và sự tiếp xúc – Lớp 12 – Thầy Nguyễn Bá Tuấn – Giải pháp PEN 2019

  Giải Tích 12 – Bài 7 – Chuyên đề tiếp tuyến- CỰC DỄ HIỂU

  Tiếp tuyến tại một điểm trong ĐTHS – Lớp 12 – Thầy Lưu Huy Thưởng – PEN-C 2017

  Biện luận PT nghiệm bằng tương giao đồ thị – Lớp 12 – Thầy Nguyễn Thanh Tùng – GPPEN 2020

  Ôn tập Casio Hàm Số – Ôn Tập Giữa Kì I Lớp 12

  No Comments

   Leave a Reply