Toán học lớp 11 – Hình học – Bài 8 – Phép đồng dạng – Tiết 5

Bạn đang xem video Toán học lớp 11 – Hình học – Bài 8 – Phép đồng dạng – Tiết 5 được dạy bởi giáo viên online nổi tiếng

 • 3 Bước HACK điểm cao
 • Bước 1: Nhận miễn phí khóa học Chiến lược học giỏi (lớp 12) | Các lớp khác
 • Bước 2: Xem bài giảng tại Baigiang365.vn
 • Bước 3: Làm bài tập và thi online tại Tuhoc365.vn
Toán học lớp 11 - Hình học - Bài 8 - Phép đồng dạng - Tiết 5
 • Đánh giá:
 • Tips: Để học hiệu quả bài giảng: Toán học lớp 11 – Hình học – Bài 8 – Phép đồng dạng – Tiết 5 bạn hãy tập trung và dừng video để làm bài tập minh họa nhé. Chúc bạn học tốt tại Baigiang365.vn

  A. Bài giảng

  B. Câu hỏi

  Câu 1

  Thông hiểu

  Cho hình vẽ sau :

  Xét phép đồng dạng biến hình thang $HICD$ thành hình thang $LJIK$. Tìm khẳng định đúng :

  a. Phép đối xứng trục ${{\text{ }\!\!\tilde{\mathrm{N}}\!\!\text{ }}_{AC}}$ và phép vị tự ${V_{\left( {B,2} \right)}}$
  b. Phép đối xứng tâm ${{\text{ }\!\!\tilde{\mathrm{N}}\!\!\text{ }}_{I}}$ và phép vị tự ${V_{\left( {C,\dfrac{1}{2}} \right)}}$
  c. Phép tịnh tiến ${T_{\overrightarrow {AB} }}$ và phép vị tự ${V_{\left( {I,2} \right)}}$
  d. Phép đối xứng trục ${{\text{ }\!\!\tilde{\mathrm{N}}\!\!\text{ }}_{BD}}$ và phép vị tự ${V_{\left( {B, – 2} \right)}}$

  Câu 2

  Thông hiểu

  Phóng to một hình chữ nhật kích thước là $4$ và $5$  theo phép đồng dạng tỉ số \(k = 3\) thì được hình có diện tích là:

  a. $60$ đơn vị diện tích
  b. $180$ đơn vị diện tích.
  c. $\dfrac{{20}}{9}$ đơn vị diện tích
  d. $20$ đơn vị diện tích

  Câu 3

  Nhận biết

  Cho \(\Delta ABC\) và \(\Delta A’B’C’\) đồng dạng với nhau theo tỉ số \(k\). Chọn câu sai:

  a. \(k\) là tỉ số hai trung tuyến tương ứng
  b. \(k\) là tỉ số hai đường cao tương ứng
  c. \(k\) là tỉ số hai góc tương ứng
  d. \(k\) là tỉ số hai bán kính đường tròn ngoại tiếp tương ứng

  C. Lời giải

  Đáp án câu 1

  b

  Phương pháp giải

  Xét tính đúng sai của các đáp án bằng cách thực hiện liên tiếp các phép biến hình ở mỗi đáp án

  Đáp án chi tiết:

  Ta có:

  \({{\rm{D}}_I}:HICD \mapsto KIAB;\)

  \({V_{\left( {C,\frac{1}{2}} \right)}}{\rm{:}}KIAB{\rm{ }} \mapsto LJIK\)

  Do đó ta chọn đáp án B

  Đáp án cần chọn là: b

  Đáp án câu 2

  b

  Phương pháp giải

  Sử dụng tính chất của phép đồng dạng: biến đoạn thẳng thành đoạn thẳng có độ dài bằng \(k\) lần tỉ số đồng dạng.

  Đáp án chi tiết:

  Qua phép đồng dạng tỉ số \(k = 3\) ta được các cạnh tương ứng của hình chữ nhật là $12$  và $15$ .

  \( \Rightarrow \) Diện tích của hình chữ nhật ảnh là: $12.15 = 180$.

  Đáp án cần chọn là: b

  Đáp án câu 3

  c

  Phương pháp giải

  – Sử dụng tính chất của phép đồng dạng: biến các đường cao, trung tuyến, đường tròn ngoại tiếp, nội tiếp tam giác thành các đường cao, trung tuyến, đường tròn ngoại tiếp, nội tiếp tam giác có cùng tỉ số đồng dạng.

  – Phép đồng dạng giữ nguyên độ lớn của góc.

  Đáp án chi tiết:

  Hai tam giác đồng dạng thì các góc tương ứng bằng nhau nên \(k\) không thể là tỉ số hai góc tương ứng.

  Đáp án cần chọn là: c

  Chúc mừng bạn đã hoàn thành bài học: Toán học lớp 11 – Hình học – Bài 8 – Phép đồng dạng – Tiết 5

  TÀI LIỆU CÙNG CHUYÊN ĐỀ


  [Hình học 11] – Phép biến hình, phép dời hình, phép đồng dạng

  Phép đồng dạng – Toán 11

  Ôn tập chương 1 – Hình hoc lớp 11 – Phép dời hình – Phép đồng dạng – Cadasa.vn

  Toán học lớp 11 – Hình học – Bài 8 – Phép đồng dạng – Tiết 4

  Video hình học lớp 11 – Phép dời hình – Phép đồng dạng – Phép vị tự – Cadasa.vn

  Toán học lớp 11 – Hình học – Bài 8 – Phép đồng dạng – Tiết 3

  Phép đối xứng tâm – Hình học 11 – Phép dời hình – Phép đồng dạng – Cadasa.vn

  Toán học lớp 11 – Hình học – Bài 8 – Phép đồng dạng – Tiết 2

  Hình học 11 – Phép dời hình – Phép đồng dạng – Bài. Phép tịnh tiến – Cadasa.vn

  Toán học lớp 11 – Hình học – Bài 8 – Phép đồng dạng – Tiết 1

  No Comments

   Leave a Reply