Trắc nghiệm

Tơ nilon-6 (tơ capron) được điều chế từ phản ứng nào sau đây?

Câu Hỏi:

Tơ nilon-6 (tơ capron) được điều chế từ phản ứng nào sau đây?

Bạn đang xem: Tơ nilon-6 (tơ capron) được điều chế từ phản ứng nào sau đây?

Câu hỏi trong đề: Đề luyện thi thử tốt nghiệp THPT môn Hóa hay số 11 (có đáp án)


Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Tơ nilon-6 (tơ capron) được điều chế từ phản ứng trùng ngưng hoặc trùng hợp.
Giải thích
Tơ Capron (nilon – 6): được điều chế theo phản ứng trùng ngưng (H2N-[CH2]5-COOH) hoặc trùng hợp [(CH2)5CONH], có cấu trúc mạch thẳng.
H2N-[CH2]5-COOH (t^o)-> (− NH-[CH2]5-CO)−n + nH2O9

Điều chế Tơ Capron

– Phản ứng trùng hợp:
Điều kiện: phản ứng monome là vòng kém bền
dieu che to capron bang pu trung hop
– Phản ứng trùng ngưng :
Điều kiện: Trong phân tử phải có ít nhất hai nhóm chức có khả năng phản ứng tạo liên kết với nhau.
dieu che to capron bang pu trung ngung

Câu hỏi liên quan

Tơ capron có công thức đơn giản nhất là

A. $C _{6} H _{11} ON$

B. $C _{7} H _{13} ON$

C. $C _{6} H _{11} O _{2} N$

D. $C _{7} H _{13} O _{2} N$

Cho các polime: tơ nitron, tơ capron, nilon-6,6, tinh bột, tơ tằm, cao su buna-N. Số polime có chứa nitơ trong phân tử là

A. 5

B. 3

C. 2

D. 4

Cho các polime: tơ nitron, tơ capron, nilon-6,6, nilon-7, protein, nilon-6. Số polime có chứa liên kết –CONH– trong phân tử là

A. 5

B. 2

C. 3

D. 4

Khối lượng của một đoạn mạch tơ nilon-6,6 là 27346 đvC và của một đoạn mạch tơ capron là 17176 đvC. Số lượng mắt xích trong đoạn mạch nilon-6,6 và capron nêu trên lần lượt là

A. 113 và 152

B. 121 và 114

C. 121 và 152

D. 113 và 114

Cho các loại tơ sau: sợi bông, tơ capron, tơ xenlulozơ axetat, tơ tằm, tơ nitron, nilon-6,6. Số tơ tổng hợp là:

A. 3

B. 4

C. 2

D. 5

Trong số các loại tơ sau: (1) tơ tằm; (2) tơ visco; (3) tơ nilon-6,6; (4) tơ axetat; (5) tơ capron; (6) tơ enang, (7) tơ đồng-amoniac. Số tơ nhân tạo là

A. 6

B. 4.

C. 5

D. 3.

Cho các polime sau: tơ nilon-6,6, thủy tinh plexiglas, teflon, nhựa novolac, tơ nitron, tơ capron. Số polime được điều chế bằng phản ứng trùng hợp là:

A. 5

B. 3

C. 2

D. 4

Cho các tơ sau: tơ xenlulozơ axetat, tơ capron, tơ nitron, tơ nilon-7, tơ visco, tơ nilon-6,6. Có bao nhiêu tơ thuộc loại tơ poliamit ?

A. 1.

B. 4.

C. 3.

D. 2.

HYPERLINK “https://khoahoc.vietjack.com/question/240101/cho-cac-loai-to-to-capron-1-to-tam-2-to-nilon-6-6-3-to-axetat-4-to-clorin”

Trong các polime sau đây: Bông (1); Tơ tằm (2); Len (3); Tơ visco (4); Tơ enang (5); Tơ axetat (6); Tơ nilon (7); Tơ capron (8) loại nào có nguồn gốc từ xenlulozơ?

A. (1), (4), (6).

B. (1), (3), (7).

C. (2), (4), (8).

D. (3), (5), (7).

Tổng hợp bởi: Bài Giảng 365

Chuyên mục: Trắc nghiệm

Từ khóa tìm kiếm: Tơ nilon-6 (tơ capron) được điều chế từ phản ứng nào sau đây? – Bài giảng 365

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!