Trắc nghiệm

Tính toàn vẹn dữ liệu đảm bảo

Câu Hỏi:

Tính toàn vẹn dữ liệu đảm bảo:

Bạn đang xem: Tính toàn vẹn dữ liệu đảm bảo

Câu hỏi trong đề: Trắc nghiệm quản trị cơ sở dữ liệu có đáp án phần 1


Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Tính toàn vẹn dữ liệu đảm bảo cho sự lưu trữ dữ liệu luôn luôn đúng. Nói cách khác tính toàn vẹn là tính không bị hiệu chỉnh của dữ liệu.

Câu hỏi liên quan

Hãy chọn từ/cụm từ tương ứng để hoàn thiện khẳng định sau: Toàn vẹn dữ liệu nghĩa là:

A. Dữ liệu trong CSDL luôn luôn chính xác tại mọi thời điểm

B. Có thể thực hiện các chiến lược truy nhập dữ liệu.

C. Bảo đảm tính độc lập dữ liệu tại mọi thời điểm

D. Có thể tìm kiếm tại mọi thời điểm

Hãy chọn từ/cụm từ tương ứng để hoàn thiện khảng định sau: Trong CSDL quan hệ, các phép toán lưu trữ là các phép chèn thêm, sửa đổi và loại bỏ. Khi thao tác … và đảm bảo tính nhất quán dữ liệu.và tính toàn vẹn dữ liệu.

A. Không dị thường thông tin

B. Tổn thất thông tin

C. Bảo mật thông tin

D. Độc lập dữ liệu

An toàn dữ liệu có thể hiểu là:

A. Ngăn chặn các truy nhập trái phép, sai quy định từ trong ra hoặc từ ngoài vào…

B. Tính nhất quán và toàn vẹn dữ liệu.

C. Dễ dàng cho công việc bảo trì dữ liệu.

D. Thống nhất các tiêu chuẩn, thủ tục và các biện pháp bảo vệ, an toàn dữ liệu

Chọn một khẳng định nào sau đây là đúng nhất khi nói về tính nhất quán và tính toàn vẹn của dữ liệu

A. Tránh dư thừa dữ liệu trong lưu trữ

B. Một thuộc tính được mô tả lặp lại nhiều lần.

C. Tiết kiệm bộ nhớ và các thiết bị lưu trữ.

D. Tránh được dị thường thông tin

Tổng hợp bởi: Bài Giảng 365

Chuyên mục: Trắc nghiệm

Từ khóa tìm kiếm: Tính toàn vẹn dữ liệu đảm bảo – Bài giảng 365

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!