Trắc nghiệm

Tính khối lượng của Fe trong 92,8 g Fe3O4

Câu Hỏi:

Tính khối lượng của Fe trong 92,8 g ${F}{e}_{3}{O}_{4}$

Bạn đang xem: Tính khối lượng của Fe trong 92,8 g Fe3O4

Câu hỏi trong đề: Trắc nghiệm Hóa 8 bài 21: Tính theo công thức hoá học


Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Đáp án A
Giải thích
${n}_{{{F}{e}_{3}{O}_{4}}} = {92},{8}/{232} = {0},{4} {m}{o}{l}$ có 3 nguyên tử Fe trong hợp chất 
tinh khoi luong cua fe trong 928 g fe3o4
→${n}_{{{F}{e}}} = {1},{2} {m}{o}{l}
→ {m}_{{{F}{e}}} = {1},{2}.{56} = {67},{2} {g}$

Câu hỏi liên quan

Thành phần phần trăm khối lượng của oxi trong ${F}{e}_{2}{O}_{3}$

A. 35%

B. 40%

C. 30%

D. 45%

Tổng hợp bởi: Bài Giảng 365

Chuyên mục: Trắc nghiệm

Từ khóa tìm kiếm: Tính khối lượng của Fe trong 92,8 g Fe3O4 – Bài giảng 365

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!