Trắc nghiệm

Tình hình nước Nga trước khi cách mạng bùng nổ?

Câu Hỏi:

Tình hình nước Nga trước khi cách mạng bùng nổ?

Bạn đang xem: Tình hình nước Nga trước khi cách mạng bùng nổ?

Câu hỏi trong đề: Trắc nghiệm Sử 8 bài 15 Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 và cuộc đấu tranh bảo vệ cách mạng (1917-1921)


Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Tình hình nước Nga trước khi cách mạng bùng nổ: là một đế quốc quân chủ chuyên chế bảo thủ về chính trị, lạc hậu về kinh tế; hậu quả của cuộc chiến tranh ( 1914) đè nặng lên các tầng lớp nhân dân đặc biệt là nông dân, mâu thuẫn xã hội phát triển gay gắt; chính phủ Nga hoàng bất lực, không còn khả năng tiếp tục thống trị.

Tình hình nước Nga trước khi cách mạng bùng nổ

Câu hỏi liên quan

Sau Cách mạng tháng Hai tình hình nước Nga có điểm gì nổi bật?

A. Hai chính quyền song song tồn tại.

B. Chính phủ lâm thời tiếp tục tham gia chiến tranh.

C. Chính quyền Xô viết tuyên bố nước Nga rút khỏi chiến tranh.

D. Quần chúng nhân dân phản đối mạnh mẽ chiến tranh.

Nét nổi bật của tình hình nước Nga sau Cách mạng tháng Hai năm 1917 là

A. Tình hình chính trị, xã hội ổn định

B. Các đế quốc bên ngoài đua nhau chống phá

C. Tình trạng hai chính quyền song song tồn tại

D. Nhân dân bắt tay ngay vào xây dựng chế độ mới

Chính quyền được thành lập sau Cách mạng tháng Hai là

A. nền chuyên chính của giai cấp vô sản.

B. chính quyền của giai cấp tư sản.

C. nền quân chủ của quý tộc phong kiến.

D. chính phủ tư sản lâm thời và Chính quyền Xô viết song song tồn tại.

Lãnh đạo cuộc khởi nghĩa trong cả nước Nga năm 1917 là:

A. Ủy ban hành chính cách mạng

B. Trung tâm Quân sự cách mạng

C. Bộ Tổng tham mưu quân sự

D. Ủy ban Quân sự cách mạng

Tổng hợp bởi: Bài Giảng 365

Chuyên mục: Trắc nghiệm

Từ khóa tìm kiếm: Tình hình nước Nga trước khi cách mạng bùng nổ? – Bài giảng 365

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!