Trắc nghiệm

Tinh bột, xenlulozơ, saccarozơ đều có khả năng tham gia phản ứng

Câu Hỏi:

Tinh bột, xenlulozơ, saccarozơ đều có khả năng tham gia phản ứng

Bạn đang xem: Tinh bột, xenlulozơ, saccarozơ đều có khả năng tham gia phản ứng

Câu hỏi trong đề: Phân loại, tên gọi của cacbohiđrat


Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Tinh bột, xenlulozơ, saccarozơ đều có khả năng tham gia phản ứng thủy phân

Saccarozơ

C12H22O11 + H2­O {H+, t⁰}→ C6H12O6 + C6H12O6

Tinh bột

(C6H10O5)n + nH2­O H {t⁰}→ n C6H12O6

Xenlulozơ

(C6H10O5)n + nH2­O {H2SO4 , t⁰ }→ n C6H12O6

Tổng hợp bởi: Bài Giảng 365

Chuyên mục: Trắc nghiệm

Từ khóa tìm kiếm: Tinh bột, xenlulozơ, saccarozơ đều có khả năng tham gia phản ứng – Bài giảng 365

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!